Sekilas Sejarah Tentang Fikih 5 Mazhab

IMAM JA’FAR ( IMAMIYAH) Ja’far as-sadiq adalah ja’far bin muhammad al-baqir bin ali zainal abidin bin husein bin ali abi tholib suami fatimah az-zahra binti Rosululloh saw. Lahir pada tahun 80H/699M. ibunya bernama Ummu farwah binti al-qosin bin muhammad bin abu bakar as-siddiq. Pada beliaulah terdapat perpaduan darah Nabi saw.

Imam Ja’far as-sadiq menguasai berbagai cabang ilmu, diantaranya ilmu filsafat,tasawuf,fiqh,kimia dan kedokteran. Dalam madzab syi’ah, Buku Fiqih Imam Jafar (ja’far) as-Shadiq adalah sebagai acuan fiqh mereka. Sebelum dan pada saat masa ja’far tidak ada perselisihan fiqh. Baru sepeninggal beliau muncullah berbagai perselisihan. Ahli sunnah berpendapat : Ja’far as-sadiq adalah seorang mujtahid dalam ilmu fiqh. Yang mana beliau sudah sampai ke tingkat ladunni, beliau dianggap sebagai sufi ahli sunnah di kalangan syekh-syekh mereka yang besar serta pada beliaulah tempat puncak pengetahuan dan darah Nabi saw. Murid- murid beliau menurut George Zaidan adalah Abu Hanifah,Malik bin Anas,Wasil bin Ata’.

Menurut Abu Nuaim, bahkan Muslim bin Al-Hajajj juga murid beliau. Menurut riwayat lain ada 900 murid beliau di kufah. Nama lengkap beliau adalah Abu hanifah an-nukman bin tsabit bin zufi’at at-tmimi.

Beliau masih memiliki pertalian saudara dengan Ali bin Abi Tholib r.a Beliau lahir dikufah, tahun 80H/699M. pada masa pemerintahan Al-Qolid bin abdul malik. Abu hanifah menghabiskan masa kecilnhya hingga dewasa untuk mepelajari Al-Qur’an. Dan juga memprdalam ilmu fiqh. Beliau pernah berguru kepada Anas bin Malik, Abdullah bin aufa dan Abu tufail amir.

Semasa hidupnya Abu hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, zuhud, sangat tawadhu’. Dan teguh memegang ajaran islam. Beliau tidak tertarik terhadap jabatan pemerintahan. Konon karena penolakan itu beliau dipenjarakan sampai akhir hahyatnya. Beliau wafat pada tahun 150H/767M.

* Dikutip dari : FIQIH LIMA MAZHAB oleh : M. Jawad Mughniyah

One Response to Sekilas Sejarah Tentang Fikih 5 Mazhab

  1. imandega says:

    kurang lengkap nih

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s